Ministerie van J&V publiceert ontwerpen voor lagere regelgeving online kansspelen

20 augustus 2020

Het ministerie van J&V heeft het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling Kansspelen op afstand gepubliceerd. Voordat deze lagere regelgeving vastgesteld kan worden moet het notificatietraject bij de Europese Commissie worden doorlopen. Momenteel bevinden zowel het besluit als de regeling zich in dit notificatietraject. De concept-AMvB ligt voor advisering ook voor bij de Raad van State.

De ontwerp lagere regelgeving is te vinden op de website Rijksoverheid.

Het betreft hier dus niet-definitieve informatie die om de implementatievoorbereiding te ondersteunen alvast wordt gedeeld. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet Koa zal het ministerie van J&V de lagere regelgeving officieel bekendmaken.

Achtergrond

Met de nieuwe wet Kansspelen op afstand (Koa) wordt het online aanbod van kansspelen voor Nederland gereguleerd. Met het ontwerpbesluit Kansspelen op afstand en de ontwerpregeling Kansspelen op afstand wordt nader invulling gegeven aan de doelstellingen van de wet. Zo worden er aanvullende eisen gesteld op het gebied van verslavingspreventie, het voorkomen van fraude en criminaliteit en consumentenbescherming.