Ksa op koers met Wet Koa

4 augustus 2020

De Kansspelautoriteit (Ksa) ligt op koers met de Wet Kansspelen op afstand (Koa). Dat zegt René Jansen, voorzitter van de Ksa, in een interview met het (Engelstalige) online platform Focus Gaming News.

Zodra de Wet Koa in werking treedt, kunnen bij de Ksa vergunningsaanvragen voor het in Nederland mogen aanbieden van kansspelen via internet worden ingediend. De Ksa is momenteel bezig de vergunningsprocedure in te richten. 'Het is een ingewikkelde wet, er komt veel kijken bij de aanvraag van een vergunning. Maar we zitten op schema. Als het zover is, is de Ksa er klaar voor', aldus René Jansen.

Inwerkingtreding

De officiële streefdatum van inwerkingtreding van de nieuwe wet is 1 januari 2021. De wet doet in hoofdzaak twee dingen: online gokken wordt gelegaliseerd en gereguleerd en de eisen op het gebied van verslavingspreventie worden aangescherpt. In het interview zegt René Jansen er vanuit te gaan dat de wet een paar maanden later van kracht wordt, aangezien minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (verantwoordelijk voor het kansspelbeleid) zich in die richting uit heeft gelaten. De minister heeft gezegd bereid te zijn kansspelbedrijven tegemoet te komen, aangezien (ook) zij te lijden hebben onder de coronacrisis.

Marktvisie

In het interview komen ook andere onderwerpen aan de orde, zoals de recent gepubliceerde consultatieversie van de Marktvisie kansspelen. Marktordening en markttoezicht vanuit de publieke belangen. Hierin schetst de Ksa hoe marktordening en markttoezicht op de kansspelmarkt via instrumenten als vergunningverlening, regulering en voorlichting in haar ogen optimaal kunnen worden vormgegeven.

Hele interview

Lees het hele interview van René Jansen met Focus Gaming News (Engelstalig).