Ksa verduidelijkt meldplicht kansspelaanbieders bij incidenten

3 september 2019

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft in een toelichting op haar website de meldplicht bij incidenten voor kansspelaanbieders verduidelijkt. De toelichting wordt daarnaast ook actief bij vergunninghouders onder de aandacht gebracht. Het naleven van deze meldplicht stelt de Ksa beter in staat de belangen van consumenten te beschermen.

Aanbieders van casinospelen, sportweddenschappen en (meerjarige) loterijen zijn verplicht incidenten te melden bij de Ksa, de toezichthouder op de markt voor de kansspelen. Het gaat dan om 'alle situaties die het vertrouwen van de consument kunnen schaden'. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een verkeerde trekkingsuitslag wordt gepubliceerd, als een trekking niet goed is gegaan door een technische storing, als spelers in een casino zijn benadeeld door een productiefout in speeltafels of als een vergunninghouder betrokken is bij een onderzoek van het Openbaar Ministerie.

Procedure

De reden voor de Ksa de toelichting te geven is dat het vergunninghouders niet altijd duidelijk is wanneer er sprake is van een incident en wanneer en op welke wijze zij incidenten moeten melden. De Ksa legt in de toelichting uit wat onder een incident moet worden verstaan, onder meer door  voorbeelden te geven. Ook staat in de toelichting wat vergunninghouders moeten doen in geval van een incident.

Over de Ksa

De Kansspelautoriteit is behalve toezichthouder op de markt voor de kansspelen ook de verlener van kansspelvergunningen. Het motto van de Ksa is veilig spelen op een eerlijke markt. Zij maakt zich sterk voor het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en bestrijding van illegaliteit en criminaliteit.