Streefdatum van kracht worden Wet Koa: 1 januari 2021

15 november 2019

Er wordt naar gestreefd de Wet Kansspelen op afstand (Koa) op 1 januari 2021 in werking te laten treden.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming (verantwoordelijk voor kansspelbeleid) schrijft dit vandaag (15 november 2019) in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarin brengt hij het parlement behalve over de ingangsdatum, ook op de hoogte over de stand van zaken met de moties die de Eerste Kamer op 19 februari 2019 tegelijkertijd met de wet aannam.

Twee pijlers

De Wet Koa kent twee pijlers. De wet legaliseert onder strikte voorwaarden online kansspelen. Daarnaast roept de wet extra eisen op het gebied van verslavingspreventie in het leven. Die gelden voor aanbieders van online kansspelen, maar ook voor speelcasino’s en de speelhallen.

Vergunningsaanvragen

Zodra de Wet Koa van kracht wordt, kunnen bij de Kansspelautoriteit aanvragen voor een online kansspelvergunning worden ingediend. De planning is dat vervolgens een half jaar later de kansspelmarkt voor online kansspelen open kan.