Scriptieprijzen Ksa uitgereikt

13 mei 2019

René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, heeft vandaag (maandag 13 mei 2019) de Ksa-scriptieprijzen 2018 uitgereikt aan Olivier Flinterman (masterscriptie) en Tom Schoolderman (bachelorscriptie).

Olivier Flinterman schreef zijn scriptie over kansspelbelasting. Zijn onderzoeksvraag was of de kanspelbelasting aan een herziening toe is en zo ja, wat dan de meest wenselijke vorm zou zijn. Hij concludeert dat Nederland een nogal willekeurig systeem van kansspelbelasting kent (waarmee ons land verre van uniek is), dat er geen Europese harmonisatie komt en dat de meest optimale vormgeving een systeem is waarin alle aanbieders belasting afdragen over het bruto-spelresultaat. Nu betalen aanbieders over het algemeen kansspelbelasting, maar bij loterijen is het (via de organisator) de speler die afdraagt (zie ook Olivier Flinterman: ‘Systeem van kansspelbelasting volstrekt willekeurig’).

scriptie1

Olivier Flinterman (rechts) en Tom Schoolderman met hun prijzen. In het midden René Jansen, voorzitter van de Ksa

Loot boxes

Tom Schoolderman vergeleek voor zijn onderzoek de manier waarop Nederland met loot boxes (schatkistjes in games) omgaat met hoe het Verenigd Koninkrijk dat doet. Schoolderman concludeert dat zowel in Nederland als aan de andere kant van de Noordzee aanvullende regelgeving nodig is om het verschijnsel dat in toenemende mate gokelementen in games opduiken, in goede banen te kunnen leiden (zie ook Tom Schoolderman: ‘Regelgeving nodig voor loot boxes’).

Scriptieprijs

De Ksa-scriptieprijzen werden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. Met deze prijs stimuleert de Ksa de ontwikkeling van nieuwe, oorspronkelijke ideeën. De jury bestond uit leden werkzaam in het bedrijfsleven, het hoger onderwijs en bij de overheid. Deze drie geledingen waren vertegenwoordigd door Arjan van ’t Veer (European Lotteries) en Cécile Bitter (Pels Rijcken); Toine Spapens (Tilburg University), Karin van Wingerde (Erasmus Universiteit) en Olivier Hendriks (gemeente Den Haag). Namens de Ksa zaten onderzoekscoördinator Rein Halbersma en René Jansen in de jury.