Wet kansspelen op afstand: óók gevolgen voor fysieke kansspelen

8 augustus 2019

De in februari door de Eerste Kamer aangenomen Wet Kansspelen op afstand regelt niet alleen dat online kansspelen onder strikte voorwaarden legaal worden. Ook op andere gebieden wordt het Nederlandse kansspelbeleid gemoderniseerd. Aanbieders van fysieke (dus: speelhallen en vestigingen van Holland Casino) kansspelen gaan eveneens met veranderingen te maken krijgen.

De Wet Kansspelen op afstand (Koa) werd op 19 februari 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. Op dit moment wordt de lagere regelgeving uitgewerkt; op 24 juli 2019 werd de zogenoemde Ministeriële Regeling ter consultatie aangeboden. Tot 18 september 2019 kan gereageerd worden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, verwerkt de reacties. Wanneer de Wet Koa precies van kracht wordt, is nog niet bekend. De Kansspelautoriteit (Ksa) gaat er op dit moment van uit dat dit 1 juli 2020 het geval is. Een belangrijk gevolg van het van kracht worden van de wet is dat aanbieders vanaf dat moment een aanvraag bij de Ksa kunnen indienen voor een online kansspelvergunning.

Modernisering

Minder bekend is dat de Wet Koa ook op veel andere gebieden een modernisering van het kansspelbeleid betekent. Dat gebeurt door nader te omschrijven hoe invulling gegeven moet worden aan de doelstellingen van het kansspelbeleid. Dat zijn: het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit. De huidige Wet op de kansspelen is van 1964 – een tijdperk waarin er nog geen internet was. Sindsdien is er op het gebied van kansspelen veel veranderd. Behalve het online aanbod en andere nieuwe typen kansspelen die er bij kwamen, zijn er nieuwe inzichten opgedaan en technieken ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van kansspelverslaving. Allemaal redenen voor modernisering van de wet- en regelgeving.

Uitwerking

Een definitief overzicht geven van wat er allemaal precies verandert, is op dit moment helaas nog niet mogelijk: veel details worden in de lagere regelgeving geregeld. Een wet geeft vaak in hoofdlijnen aan dat iets moet gebeuren, in de lagere regelgeving wordt aangegeven hoe precies.

Preventie

Wat is al wel zeker? In elk geval is in de nieuwe wet nader omschreven wat kansspelaanbieders van de meer risicovolle kansspelen (de zogenoemde short odds-kansspelen, waarbij er een korte tijd zit tussen inzet en uitslag) moeten doen om kansspelverslaving te voorkomen. De nieuwe wet schrijft voor dat deze aanbieders (behalve de online aanbieders dus ook speelhallen en de vestigingen van Holland Casino) spelers duidelijk moeten informeren over het spel. Verder moeten ze het speelgedrag monitoren en als er aanleiding is, ingrijpen. Ook wordt het verplicht voorzieningen te treffen waarmee spelers inzicht kunnen krijgen in het speelgedrag, bijvoorbeeld door de spelersrekening zichtbaar te maken. Zij moeten verder aantoonbaar over een preventiebeleid beschikken en getraind personeel in dienst hebben. Dit alles is erop gericht te voorkomen dat een speler in de problemen komt.

Uitsluitingsregister

Ook al zeker is dat er een centraal register voor uitsluiting van deelname aan kansspelen (‘Cruks’) komt. Behalve de aanbieders van online kansspelen, moeten ook alle speelhallen en alle vestigingen van Holland Casino zich hierop aansluiten. Spelers kunnen zich vrijwillig inschrijven in dit register. In sommige gevallen wordt het ook mogelijk spelers tegen hun wil tijdelijk uit te sluiten. Iemand die in het register staat, kan gedurende de periode van uitsluiting nergens spelen.

Verslavingsfonds

Een volgende ‘zekerheidje’ is dat er een Verslavingspreventiefonds komt. Dit fonds wordt gefinancierd door een extra kansspelheffing in te voeren bij de vergunninghouders van short odds-kansspelen. Vanuit het fonds gaat er zeven dagen per week, 24 uur per dag hulp worden geboden. Ook zal hieruit onderzoek worden gefinancierd ter vergroting van wetenschappelijke inzichten over preventie en hulp bij kansspelverslaving.

Extra middelen

Niet alleen voor kansspelaanbieders en spelers heeft de Wet Koa gevolgen: ook voor de Kansspelautoriteit verandert er het een en ander. De toezichthouder krijgt nieuwe bevoegdheden om fraude en criminaliteit tegen te gaan. Zo mag de Ksa straks anoniem deelnemen aan kansspelen om illegaal gedrag op te sporen. Een andere nieuwe bevoegdheid is dat de Ksa bindende aanwijzingen mag geven om naleving van de wet af te dwingen, ook aan zogenoemde bevorderaars, bijvoorbeeld betaaldienstverleners en reclamemakers. Nu is de Ksa nog vaak aangewezen op de vrijwillige hulp van dergelijke partijen.

Meer informatie

De Ksa heeft op haar website een pagina ingericht over de Wet Kansspelen op afstand. Op die pagina is steeds de laatste stand van zaken te lezen.

Themanieuwsbrief Koa

Periodiek verstuurt de Ksa een Themanieuwsbrief Kansspelen op afstand. Neem een abonnement en blijf op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen.


Meer informatie

man achter speelautomaat

De Ksa heeft op haar website een pagina ingericht over de Wet Kansspelen op afstand. Op die pagina is steeds de laatste stand van zaken te lezen.

Themanieuwsbrief Koa

Periodiek verstuurt de Ksa een Themanieuwsbrief Kansspelen op afstand. Neem een abonnement en blijf op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen.