Tekst en uitleg over speelautomaten voor gemeenten

31 augustus 2018

Gemeenten kunnen vanaf vandaag (31 augustus 2018) de 'Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten' raadplegen. De Kansspelautoriteit (Ksa) ondersteunt gemeenten hiermee in het houden van toezicht op speelautomaten. Dit toezicht is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Ksa en gemeenten.

De reden de Wegwijzer op te stellen, is dat er tijdens gesprekken van de Ksa met gemeenten vaak vragen worden gesteld over wat er mag en niet mag, wie wanneer welke bevoegdheden heeft, wat voor soort speelautomaten er eigenlijk zijn en welke regels er gelden voor de verschillende typen. Dit zijn begrijpelijke vragen, aangezien de regelgeving rond speelautomaten verouderd, ingewikkeld en onoverzichtelijk is. Ook zijn begrippen in deze branche nogal eens verwarrend: als er bijvoorbeeld sprake is van onmiddellijke uitkering, wil dat zeggen dat de speelautomaat zelf uitkeert; als er sprake is van ‘middellijke’ uitkering, gaat dat via bijvoorbeeld een horecamedewerker. Als het gaat om soorten speelautomaten: er zijn kansspel-, behendigheids- en kermisautomaten. De Wegwijzer is bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten in dit ingewikkelde dossier.

Gezamenlijk belang

Gemeenten en Ksa hebben een gezamenlijk belang bij een zo goed en efficiënt mogelijk toezicht op de speelautomatenmarkt. De doelstelling daarbij is ervoor zorgen dat consumenten veilig kunnen spellen op een eerlijke markt. De Ksa is verantwoordelijk voor het verlenen van exploitatievergunningen en modeltoelatingen, gemeenten bepalen aan de hand van aanwezigheidsvergunningen waar kansspelautomaten mogen worden opgesteld. Omdat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is in het toezicht, trekken Ksa en gemeenten vaak gezamenlijk op in het toezicht op de speelautomatenmarkt. Dat is belangrijk: uit onderzoek blijkt dat kansspelautomaten in de horeca en speelhallen in de hoogste categorie vallen als het gaat om verslavingsgevoeligheid.

Geconsulteerd

De ‘Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten’ is eerder dit jaar geconsulteerd. Op- en aanmerkingen uit de markt zijn in de versie die nu gepubliceerd is verwerkt.

Zie ook: Speelautomaten