Als ik een vergunning heb van de Kansspelautoriteit voor een loterij, mag ik dan online loten verkopen?

Ja, dat mag. Mensen die een lot kopen, moeten wel een bewijs van deelname ontvangen. Dat kan per post, e-mail of via de afschrijving op de bankrekening. Op het deelnamebewijs moet staan om welke loterij het gaat. Ook moet de vergunninghouder aan de deelnemer duidelijk maken:

  • wat het goede doel is waarvoor het kansspel wordt georganiseerd
  • hoeveel loten er verkocht mogen worden en wat een lot kost
  • wanneer en waar de trekking plaatsvindt
  • waar nadere inlichtingen te verkrijgen zijn
  • wat het nummer van de door ons afgegeven vergunning is en de afgiftedatum
  • of de kansspelbelasting voor rekening komt van de vergunninghouder of van de winnaar(s)