St. De Opkikker

Gegevens vergunninghouder
Vergunningnummer Begin datum Eind datum Doel vergunning

14494

2-9-2021 25-10-2021 financiële ondersteuning t.b.v. het organiseren van ontspanningsdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind