Stichting Kinderen van de Voedselbank

GEGEVENS VERGUNNINGHOUDER
Vergunningnummer Begin datum Eind datum Doel vergunning

14401

23-6-2021 23-12-2021 financiering aanschaf kledingpakketten voor kinderen wiens ouders gebruik maken van de voedselbank