St. Richard Krajicek Foundation

GEGEVENS VERGUNNINGHOUDER
Vergunningnummer Begin datum Eind datum Doel vergunning

14423

6-7-2021 29-10-2021 Financiële ondersteuning t.b.v. sportbeoefening en maatschappelijk welzijn onder jeugd in achterstand wijken