St. Nationaal Ouderenfonds

GEGEVENS VERGUNNINGHOUDER
Vergunningnummer Begin datum Eind datum Doel vergunning

14258

19-04-2021 10-09-2021 Financiële ondersteuning projecten t.b.v. het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen