Nederlandse Hartstichting

GEGEVENS VERGUNNINGHOUDER
Vergunningnummer Begin datum Eind datum Doel vergunning

14380

29-6-2021 29-12-2021 Financiële ondersteuning onderzoek hart- en vaatziekten