2022 aan de hand van wettelijke opdrachten

De taken van de Kansspelautoriteit (Ksa) vloeien voort uit haar wettelijke opdrachten. Dat zijn:

  • Het verlenen van vergunningen aan aanbieders van kansspelen
  • Het houden van toezicht op het naleven van wet- en regelgeving inzake de Wet op de kansspelen en de Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme
  • Bestrijding van en handhaving bij illegaal aanbod
  • Tegengaan van kansspelgerelateerde matchfixing bij vergunninghouders
  • Het bevorderen van preventie op het gebied van kansspelverslaving
  • Het beheer van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks)
  • Het geven van voorlichting en informatie

De Ksa hanteert drie (publieke) doelstellingen:

  • Het beschermen en informeren van consumenten
  • Het voorkomen van kansspelverslaving
  • Het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit