Als een nieuwe markt open gaat, maken aanbieders veelal reclame. Dat hoort erbij. Maar bij een onderwerp als online gokken, waar mensen ook een moreel oordeel over hebben, is matigheid gepast. Al voor de online kansspelmarkt open ging, riep Ksa-voorzitter René Jansen daarom meer dan eens de sector en individuele aanbieders op terughoudend te zijn met de hoeveelheid reclame. Het weerhield sommige aanbieders er niet van om overdadig reclame te maken, met algemene publieke verontwaardiging als gevolg. Een ander gevolg is dat inmiddels een verbod wordt voorbereid op ongerichte reclame. Dit is een politiek breed gedragen wens.

De regels voor het maken van reclame zijn strikt; reclame mag er immers niet toe leiden dat mensen overmatig gaan gokken. De Ksa heeft het maken van reclame door kansspelaanbieders daarom nauwgezet gemonitord en steeds zo snel als mogelijk ingegrepen bij overtredingen.

Controles

In de eerste maanden van de legale online kansspelmarkt controleerde de Ksa het reclamebeleid van elf vergunninghouders. Daarbij ging speciale aandacht uit naar de bescherming van kwetsbare personen, zoals minderjarigen en jongvolwassenen.

Bij het maken van reclame gingen meerdere aanbieders over de schreef. Soms als gevolg van onbekendheid met de regels, soms omdat zij bewust de randen opzochten. De Ksa heeft flink geïntervenieerd, waarbij steeds gezocht is naar een passende interventie, variërend van extra guidance tot het opleggen van maatregelen.

Reclamebeleid

Bij drie aanbieders constateerde de Ksa dat zij van plan waren om te adverteren op onder andere de website van Donald Duck, het YouTube-kanaal TeenTok en rondom tv-familieprogramma’s zoals MarbleMania. Deze aanbieders ontvingen een officiële waarschuwing. Zij moesten het reclamebeleid per direct aanpassen om handhaving te voorkomen. Bij zeven andere aanbieders werden minder ernstige afwijkingen van de wet geconstateerd: ook zij moesten maatregelen treffen. Bij één aanbieder kon de Ksa zich beperken tot een aanbeveling.

Verbod op rolmodellen

Vanaf 30 juni 2022 gelden strenge regels voor de inzet van rolmodellen in reclame voor kansspelen.  Rolmodellen zijn personen die publiekelijk bekend zijn, zoals beroepssporters, of met wie mensen zich willen identificeren, zoals influencers. In 2022 zijn overtredingen van deze regels vastgesteld. Dat heeft geleid tot een aantal onderzoeken. Drie aanbieders kregen een voornemen tot een last onder dwangsom (LOD) omdat ze in hun reclame toch rolmodellen hadden gebruikt, waarna ze de overtreding staakten. Daarnaast heeft de Ksa een formele waarschuwing uitgedaan naar de Nationale Postcode Loterij omdat zij gebruik had gemaakt van een rolmodel met substantieel bereik onder minderjarigen en jongvolwassenen.

Sinds 30 juni 2022 is het verboden gokreclames uit te zenden waarin rolmodellen voorkomen, zoals influencers en (oud-)profvoetballers. Vanaf dag één zag de Ksa er streng op toe dat aanbieders zich aan de nieuwe regels houden.

Toelichting reclamenorm rolmodellen

Nieuwsbericht: verbod rolmodellen goed nageleefd

Minderjarigen en jongvolwassenen

Vergunninghouders mogen geen reclame maken die is gericht op kwetsbare groepen zoals minderjarigen en jongvolwassenen. De Ksa heeft in 2022 brieven en voornemens tot een dwangsom gestuurd aan aanbieders die vormen van reclame als bonussen en loyaliteitsprogramma’s stuurden aan jongvolwassenen. De betreffende partijen zijn daarmee gestopt.
De Ksa heeft in 2022 aan Toto Online een boete opgelegd voor het maken van reclame gericht op jongvolwassenen.

WK Voetbal

Het WK voetbal in Qatar was voor online kansspelbedrijven een uitgelezen kans om zich te profileren. Daarom was de Ksa rond het WK extra alert op overtredingen van wet- en regelgeving. De Ksa startte een speciaal project om het aanbod van weddenschappen en de reclame rond het kampioenschap goed te monitoren en direct te kunnen ingrijpen als dat nodig zou zijn. Na de eerdere verontwaardiging over de hoeveelheid gokreclames riep de Ksa alle vergunninghouders in de aanloop naar het WK bovendien (nogmaals) op zich in te houden met reclame.

Van 18 oktober tot en met 20 december 2022 ontving de Ksa 45 signalen over (reclame voor) kansspelen rond het WK. De meeste meldingen betroffen het inzetten van rolmodellen en promotionele kansspelen. Deze signalen zijn met hoge prioriteit opgepakt. In totaal ondernam de Ksa 13 keer actie bij 8 aanbieders: 5 keer met een e-mail, 7 keer telefonisch en 1 keer met een brief. In alle gevallen stopte de kansspelaanbieder direct met de overtreding. In de gevallen dat de Ksa in actie moest komen, ging het vooral om rolmodellen in reclames (5x), verboden weddenschappen (2x) en reclame in games (2x).

Infographic WK

Optreden tegen cashbackbonussen

In 2022 heeft de Ksa alle online vergunninghouders laten weten dat zij moesten stoppen met het verstrekken van bonussen in de vorm van een cashback. Bij cashback-bonussen krijgen spelers een deel van hun verlies terug. Bonussen worden aangemerkt als reclameactiviteit. Volgens de wet mogen reclames niet aanzetten tot onmatig speelgedrag. Naar het oordeel van de Ksa is dat bij cashback-bonussen wel het geval. De aanbieders kregen daarom een brief van de Ksa dat zulke bonussen niet zijn toegestaan. Vervolgens zijn alle aanbieders die deze vorm van bonussen aanboden daarmee gestopt.

Actie affiliatewebsites

Kansspelbedrijven maken vaak gebruik van een affiliatewebsite. Dit is een website waarbij de bezoeker wordt doorgestuurd naar een gokwebsite, bijvoorbeeld via een banner, een link of een quotering (de factor waarmee de inzet wordt vermenigvuldigd als de speler de uitslag goed voorspelt). Omdat niet alleen aanbieders maar ook affiliates de regels moeten naleven heeft de Ksa ruim 50 affiliates hierop schriftelijk geattendeerd. Mocht blijken dat zij zich toch niet aan de regels houden, dan kan de Ksa handhavend optreden.