Weddenopvoetbal.org

4 januari 2018

Besluit op bezwaar Weddenopvoetbal.org (pdf, 3.5 MB)
Status: in deze zaak is de beslissing op bezwaar genomen en kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Besluit tot openbaarmaking Weddenopvoetbal.org (pdf, 904 kB)
Status: tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

22 maart 2017

Voor de website www.weddenopvoetbal.org is de overtreding beëindigd. Voor andere websites van de betrokkene, waarop deze last ook betrekking had, is de overtreding nog niet beëindigd en verbeurt betrokkene een dwangsom.

Besluit last onder dwangsom Weddenopvoetbal.org
Status: tegen dit besluit is bezwaar gemaakt.

Besluit tot openbaarmaking besluit op bezwaar Weddenopvoetbal.org
Status: tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt.