Voormalig exploitant Abcoude

11 december 2018

Besluit last onder bestuursdwang
Status: tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk. Er is gecontroleerd op de lastgeving, de overtreding is gestaakt.

Besluit openbaarmaking
Status: tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.