Voormalig exploitant Dordrecht

18 december 2019

Besluit last onder bestuursdwang
Status: tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit openbaarmaking last onder bestuursdwang
Status: tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.