Voormalig exploitant Amersfoort

2 december 2019

Besluit last onder bestuursdwang
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk. Naar aanleiding van het besluit is gecontroleerd, hierbij is geconstateerd dat de overtredingen zijn gestaakt. De last onder bestuursdwang is ingetrokken.

Besluit openbaarmaking last onder bestuursdwang (pdf, 176 kB)
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.