Visionairy iGaming

6 maart 2020

V.I.G. Software Limited heeft de boete niet betaald. De Ksa merkt dit aan als een betalingsweigering en is overgegaan tot een dwanginvordering.
Openbaarmakingsbesluit
Status: tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

De bestuurder heeft de boete niet betaald. De Ksa merkt dit aan als een betalingsweigering en is overgegaan tot een dwanginvordering.
Openbaarmakingsbesluit Bestuurder
Status: tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

29 november 2017

Sanctiebesluit Visionairy iGaming
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit tot openbaarmaking Visionairy iGaming
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.