Onisac Limited en Mansion Online Casino Limited

5 juli 2019

Besluit openbaarmaking Onisac (pdf, 137 kB)

Status: tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Beslissing op bezwaar en Advies Adviescommisie inzake Onisac (pdf, 116 kB)

Status:  het beroep tegen deze beslissing is ingetrokken. De beslissing is thans onherroepelijk.

9 april 2019:

Sanctiebesluit Onisac (pdf, 6.2 MB)

Status: Tegen dit sanctiebesluit is bezwaar ingediend

Besluit openbaarmaking sanctiebesluit Onisac (pdf, 1.1 MB)

Status: Tegen dit besluit is bezwaar ingediend

4 november 2013:

Sanctiebesluit Onisac Limited en Mansion Online Casino Limited
7845 Sanctiebesluit Onisac Limited en Mansion Online Casino Limited (pdf, 393 kB)
Status: In deze zaak is hoger beroep ingesteld en de Raad van State heeft uitspraak gedaan op 26 september 2018.

Besluit openbaarmaking Onisac Limited en Mansion Online Casino Limited
7845 Besluit openbaarmaking Onisac Limited en Mansion Online Casino Limited (pdf, 98 kB)
Status: In deze zaak is hoger beroep ingesteld en de Raad van State heeft uitspraak gedaan op 26 september 2018.

Beslissing op bezwaar met advies BAC
7845 - Advies BAC OV PDF (pdf, 154 kB)
7845 - Beslissing op bezwaar OV PDF (pdf, 33 kB)
Status: Tegen deze beslissing op bezwaar is inmiddels beroep ingesteld bij de rechtbank.

Besluit tot openbaarmaking
8051 - Besluit openbaarmaking Bob OV PDF (pdf, 31 kB)
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.