Nationale Postcode Loterij N.V.

5 juni 2019

Invorderingsbeschikking
Status: Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Besluit tot openbaarmaking
Status: Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

15 mei 2018

Besluit op bezwaar last onder dwangsom Nationale Postcode Loterij N.V
Status: Tegen deze beslissing op bezwaar is inmiddels beroep ingesteld bij de rechtbank.

Besluit tot openbaarmaking BOB Nationale Postcode Loterij N.V
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

3 november 2017

Last onder dwangsom Nationale Postcode Loterij N.V.
Status: Naar aanleiding van het besluit is gecontroleerd, hierbij zijn overtredingen geconstateerd. Er zijn dwangsommen verbeurd.

Openbaarmaking Last onder dwangsom Nationale Postcode Loterij N.V.
Status: In deze zaak is een beslissing op bezwaar genomen.

15 maart 2017

Besluit last onder dwangsom Nationale Postcode Loterij N.V.
Status: Bij besluit van 12 september 2018 is de last onder dwangsom van 15 maart 2017 op grond van artikel 5:34, tweede lid, van de Awb op verzoek van de Goede Doelen Loterijen opgeheven.

Besluit tot openbaarmaking Nationale Postcode Loterij N.V.
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.