JvG speelautomaten

27 februari 2017

Besluit Last onder dwangsom JvG Amusement & Vending B.V. (pdf, 2 MB)

Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk. Er is gecontroleerd op de lastgeving, hierbij is geconstateerd dat de overtreding niet is gestaakt. Er zijn dwangsommen verbeurd, deze zijn ingevorderd, nadien is de overtreding gestaakt.

Openbaarmakingsbesluit JvG Amusement & Vending B.V. (pdf, 1.3 MB)

Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.