Innovation Labs en Gaming Innovation Group

6 maart 2019

Last onder dwangsom Innovation Labs
Status: In deze zaak is een beslissing op bezwaar genomen.

Last onder dwangsom Gaming Innovation Group
Status: In deze zaak is een beslissing op bezwaar genomen.

Besluit openbaarmaking last onder dwangsom Innovation Labs
Status: In deze zaak is een beslissing op bezwaar genomen.

Besluit openbaarmaking last onder dwangsom Gaming Innovation Group
Status: In deze zaak is een beslissing op bezwaar genomen.

Beslissing op bezwaar Innovation Labs en Gaming Innovation Group
Status: Tegen deze beslissing is geen beroep ingesteld. De beslissing is thans onherroepelijk.

Besluit openbaarmaking op beslissing op bezwaar Innovation Labs en Gaming Innovation Group
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.