GT Beheersorganisatie

10 juli 2014:
Sanctiebesluit GT Beheersorganisatie
Sanctiebesluit GT Beheersorganisatie (pdf, 6.1 MB)
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit tot openbaarmaking GT Beheersorganisatie
Besluit tot openbaarmaking GT Beheersorganisatie (pdf, 4 MB)
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.