Globalstars

7 augustus 2013:
Sanctiebesluit Globalstars:
7822 Sanctiebesluit Globalstars (pdf, 4.8 MB)
Status: tegen deze beslissing is geen beroep ingesteld. De beslissing is thans onherroepelijk.

Besluit openbaarmaking Globalstarts:
7822 Besluit openbaarmaking Globalstars (pdf, 600 kB)
Status: tegen deze beslissing is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

5 december 2013:
Beslissing op bezwaar Globalstars:
7822 - 00 019 152 Besluit op bezwaar inclusief advies BAC - OPENBARE VERSIE (pdf, 1.3 MB)

Besluit openbaarmaking van de beslissing op bezwaar Globalstars:
7822 - 00 019 154 Besluit openbaarmaking BOB - OPENBARE VERSIE (pdf, 180 kB)