Friese ondernemer

17 oktober 2016

Besluit last onder bestuursdwang (pdf, 46 kB)

Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk. Er is uitvoering gegeven aan de bestuursdwang.