Exploiteren zonder vergunning in café

27 december 2018

Sanctiebesluit (pdf, 5.2 MB)

Status: tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit tot openbaarmaking (pdf, 1.8 MB)

Status: tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

3 september 2018

Besluit last onder bestuursdwang (pdf, 52 kB)

Status: tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk. Er is gecontroleerd op de lastgeving, de overtreding is gestaakt.

Besluit tot openbaarmaking (pdf, 55 kB)

Status: tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.