Exploiteren zonder vergunning door betrokkene handelend onder de naam Kelner Automaten Service

14 februari 2020

Sanctiebesluit (pdf, 220 kB)
Status: tegen dit besluit is bezwaar gemaakt

Besluit tot openbaarmaking (pdf, 49 kB)
Status: tegen dit besluit is bezwaar gemaakt.