Duitse loterijen

21 juni 2016:

Sanctiebesluit Duitse loterijen (pdf, 16 MB)
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit tot openbaarmaking Duitse loterijen (pdf, 1.9 MB)
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.