CyberRock Entertainment N.V. en Honeydew Trading Limited.

16 april 2019

Beslissing op bezwaar CyberRock Entertainment N.V. en Honeydew Trading Limited (pdf, 1.2 MB)
Advies van de adviescommissie bezwaarschriften (pdf, 7.2 MB)
Status: tegen deze beslissing op bezwaar is inmiddels beroep ingesteld bij de rechtbank.

Besluit tot openbaarmaking CyberRock Entertainment N.V. en Honeydew Trading Limited
Status: tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

2 november 2018

Sanctiebesluit CyberRock Entertainment N.V. en Honeydew Trading Limited
Status: Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt.

Besluit tot openbaarmaking CyberRock Entertainment N.V. en Honeydew Trading Limited
Status: Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt.