Belhuis / Internetcafé Ephesus

1 juli 2015

Sanctiebesluit Belhuis / Internetcafé Ephesus:
Sanctiebesluit Belhuis - Internetcafé Ephesus (pdf, 5.2 MB)
Status: Tegen dit besluit is pro forma bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is niet ontvankelijk verklaard. Hiertegen is geen beroep ingesteld. De beslissing is thans onherroepelijk.

Besluit tot openbaarmaking Belhuis / Internetcafé Ephesus:
Besluit tot openbaarmaking Belhuis - Internetcafé Ephesus (pdf, 1.2 MB)
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.