Besluiten

Sanctiebesluiten

Het beëindigen van overtredingen van wet- en regelgeving is het primaire doel van de Kansspelautoriteit. Zoals in het document Handhavingsbeleid Kansspelautoriteit (pdf, 172 kB) staat omschreven, is het soms nodig een sanctiebesluit te nemen. De Kansspelautoriteit maakt deze sanctiebesluiten openbaar. Dat dient een maatschappelijk belang: (potentiële) spelers worden hierdoor geïnformeerd, dan wel gewaarschuwd voor bepaalde handelspraktijken. Ook is de Kansspelautoriteit door het publiceren van sanctiebesluiten transparant over haar functioneren. Verder gaat er van openbaarmaking een preventieve werking uit. Voor een overzicht van de sanctiebesluiten die de Kansspelautoriteit tot nu toe heeft genomen, zie sanctiebesluiten op alfabetische volgorde.

Besluiten op Wob-verzoeken

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit is genomen. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Aan zelfstandige bestuursorganen, zoals de Kansspelautoriteit, kan met een Wob-verzoek om openbaarmaking van bestuurlijke aangelegenheden worden gevraagd. Beslissingen door de Kansspelautoriteit op deze verzoeken, inclusief de bijbehorende documenten, worden door de Kansspelautoriteit op haar website (op datum) gepubliceerd. Besluiten op Wob-verzoeken.