Wedwinkel Rotterdam

Sanctiebesluit wedwinkel Rotterdam (20 oktober 2016)

Sanctiebesluit wedwinkel Rotterdam (pdf, 9.2 MB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit tot openbaarmaking wedwinkel Rotterdam (20 oktober 2016)

Besluit tot openbaarmaking wedwinkel Rotterdam (pdf, 1.1 MB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.