Globalstars

Globalstars N.V. heeft de boete niet betaald. De Ksa merkt dit aan als een betalingsweigering en is overgegaan tot een dwanginvordering. Status: inmiddels is Globalstars N.V. opgeheven.

Sanctiebesluit Globalstars ( 7 augustus 2013)

Sanctiebesluit Globalstars (pdf, 4.8 MB)

Status

Tegen deze beslissing is geen beroep ingesteld. De beslissing is thans onherroepelijk.

Besluit openbaarmaking Globalstars (7 augustus 2013)

Besluit openbaarmaking Globalstars (pdf, 600 kB)

Status

Tegen deze beslissing is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Beslissing op bezwaar inclusief advies BAC  (5 december 2013)

Beslissing op bezwaar inclusief advies BAC (pdf, 1.3 MB)

Besluit openbaarmaking  van de beslissing op bezwaar ) (5 december 2013)

Besluit openbaarmaking  van de beslissing op bezwaar ) (pdf, 180 kB)