Exploiteren zonder vergunning in café

Sanctiebesluit exploiteren zonder vergunning in café (27 december 2018)

Sanctiebesluit (pdf, 5.2 MB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit tot openbaarmaking exploiteren zonder vergunning in café (27 december 2018)

Besluit tot openbaarmaking (pdf, 1.8 MB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit last onder bestuursdwang exploiteren zonder vergunning in café (3 september 2018)

Besluit last onder bestuursdwang (pdf, 52 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk. Er is gecontroleerd op de lastgeving, de overtreding is gestaakt.

Besluit tot openbaarmaking exploiteren zonder vergunning in café (3 september 2018)

Besluit tot openbaarmaking (pdf, 55 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.